Käräjätuomari tuomitsi mm. vanhentuneen syyteen perustella yhteisen rangaistuksen. Teko oli kokonaisuutena arvioiden vähäinen.

9.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:78 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen – Tuomari

Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä oli käsitelty kahta vastaajaa ja seitsemää syytekohtaa koskevaa rikosasiaa. Käräjätuomari oli julistanut tuomion, jossa toinen vastaajista oli tuomittu yhteiseen vankeusrangaistukseen kahdesta varkaudesta, kätkemisrikoksesta ja syyttäjän pääkäsittelyssä esittämän toissijaisen rangaistusvaatimuksen mukaisesti vahingonteosta, josta syyteoikeus oli vanhentunut. Käräjätuomarin mukaan hän ei ollut antanut painoa vahingonteolle yhteistä rangaistusta mitatessaan.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että käräjätuomarin tekoa oli pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, ja hylkäsi syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

A:n huolimattomuutta arvioitaessa voidaan antaa merkitystä myös sille, että B:n avustajaksi on määrätty asianajaja, joka on myöntänyt syytteen oikeaksi.

KKO:2020:78

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments