Sähköpostin katoaminen KKO:ssa johti päätöksen poistamiseen kantelun johdosta

28.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:71 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu

Korkeimman oikeuden päätös KKO 2020:41 poistettiin kantelusta, koska Korkeimpaan oikeuteen sähköpostitse saapunutta asianosaisen lausumaa ei ollut otettu huomioon asiaa ratkaistaessa ja koska tämän virheen voitiin sen laatu huomioon ottaen otaksua olennaisesti vaikuttaneen asian lopputulokseen.

KKO:2020:71

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments