OM: Oikeudenkäyntien ja asioinnin sujuvoittamiseen sekä rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi osoitetaan lisärahoitusta

16.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus päätti tänään budjettiriihessä panostuksista oikeusjärjestelmän vahvistamiseen. Muun muassa oikeudenkäyntien ja asioinnin sujuvoittamiseen sekä rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi osoitetaan lisärahoitusta.

Hallitus osoitti lisärahoitusta tuomioistuimille 2,7 miljoonan euroa ensi vuodelle oikeudenkäyntien sujuvoittamiseen ja vesi- ja ympäristöasioiden ruuhkan purkuun 1,7 miljoonaa euroa. Myös Syyttäjälaitokselle on tulossa 2,5 miljoonan euron tasokorotus rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi.

Yleisten tuomioistuinten ja Syyttäjälaitoksen sähköisten työtapojen ja asioinnin toteutukseen (AIPA-tietojärjestelmähanke) hallitus osoitti 5 miljoonan euron lisämäärärahan. Digitalisaation kehittämiseen on panostettu voimakkaasti ja viranomaisten tietohallintomäärärahoihin kohdennetaan lisäystä yhteensä 6 miljoonaa euroa.

– Oikeusvaltiossa kansalaisten luottamus toimivaan oikeusjärjestelmään ja oikeudenhoitoon on ratkaisevan tärkeää. Kansalaisten on voitava luottaa, että heidän asiansa käsitellään joutuisasti ilman aiheetonta viivästystä. Toimiva oikeudenhoito on ensiarvoisen tärkeää myös maamme kilpailukyvyn kannalta. Kansalaisten ja yritysten on voitava luottaa siihen, että heidän asiansa käsitellään tehokkaasti ja sujuvasti tuomioistuimissa. Siksi panostukset oikeusjärjestelmäämme ovat välttämättömiä, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut oikeusministeriön hallinnonalalle pitkäkestoisia ruuhkia ja tarvetta lisäresursseihin. Ruuhkien purkuun tarkoitetuista lisämäärärahoista päätetään myöhemmin syksyllä lisätalousarvion sekä täydentävän talousarvion valmistelussa.

Talous- ja velkaneuvontaan lisää resursseja

Hallitus panostaa myös talous- ja velkaneuvonnan parantamiseen. Hallitus varaa 0,6 miljoonaa euroa lisärahoitusta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille. Myös Ulosottolaitokselle on tulossa lisämäärärahaa velallisten neuvonnan tehostamiseen.

Lisäksi aiemmin sovitun mukaisesti varataan rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän ja vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamiseen. Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan ja vanhusasiavaltuutetun on määrä aloittaa toimintansa ensi vuonna.

Luvut ovat lopullisia vasta valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen. Talousarvioesitys esitellään valtioneuvoston yleisistunnolle 5.10.2020.

Oikeusministeri Henriksson: Vahvistamme oikeudenhoitoa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments