Käräjäoikeuden vahvistama sovinto, johon sisältyi sopimus kiinteistön ostamisesta, oli esisopimus, joka olisi pitänyt tehdä määrämuodossa. Sovinnon vahvistamista koskeva päätös purettiin.

30.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:75 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomioistuimen ratkaisun purkaminen Tuomioistuinsovittelu – Sovinto Kiinteistön kauppa – Esisopimus – Kiinteistön luovutuksen muoto

Irtaimen kaupan purkamista koskeva riita-asia oli siirretty tuomioistuinsovitteluun, jossa osapuolet olivat tehneet sovintosopimuksen, jonka mukaan A Oy ostaa B Oy:ltä muun ohella tontin tiettyyn päivämäärään mennessä. Käräjäoikeus vahvisti lainvoimaiseksi jääneen sovinnon. A Oy haki Korkeimmalta oikeudelta käräjäoikeuden sovinnon vahvistamista koskevan ratkaisun purkamista.

Korkein oikeus katsoi, että sovintosopimuksessa oli kysymys kiinteistön kaupan esisopimuksesta, jota ei ollut tehty maakaaren 2 luvun 1 ja 7 §:ssä säädetyllä tavalla. Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden ratkaisu oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, kun käräjäoikeus ei ollut ottanut muotovirhettä viran puolesta huomioon ja jättänyt lain vastaista sopimusta vahvistamatta. (Ään.)

KKO:2020:75

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments