Kalastusoppaita ei ollut kuultu ennen kalastusoikeuksien rajoittamista. Määräaika valitukselle palautettiin.

28.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:101 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Yleiskalastusoikeuksien rajoittaminen – Kalastusopas – Asianosainen – Asianosaisen kuuleminen – Tiedoksianto – Valitusoikeus – Erittäin painava syy

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli kaupungin hakemuksesta kieltänyt yleiskalastusoikeuksien käytön kaupungin läpi kulkevalla ja sen edustalle laskevalla jokialueella määräajaksi.

Alue oli tärkeä kalastuskohde. Alueella oli ollut erityistä merkitystä niille kalastusoppaille, jotka kalastuslain mukaisen luvan nojalla järjestivät kalastusmatkailuyrittäjinä asiakkailleen alueelle ulottuvia kalastusmatkailutilaisuuksia. Kalastuskiellon määrääminen vaikutti välittömästi heidän oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa. Koska heitä ei ollut kuultu kaupungin hakemuksesta eikä ELY-keskuksen päätöstä kalastuskiellon määräämisestä ollut annettu heille tiedoksi, he eivät olleet erittäin painavan syyn vuoksi voineet määräajassa hakea muutosta päätökseen. Korkein hallinto-oikeus palautti heille menetetyn määräajan ELY-keskuksen päätöksestä valittamista varten.

KHO:2020:101

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments