EOA: Vakavia puutteita Jyväskylän poliisiaseman säilytystiloissa

15.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansliani esittelijät tarkastivat Jyväskylän poliisiaseman vapautensa menettäneiden säilytystilat 3.9.2018. Tarkastuksella kävi ilmi, että kaikki sellit olivat kalustamattomia, vain patja lattialla. Ne olivat siis tyypiltään sellejä, joita poliisi käyttää päihtyneitten säilytykseen. Myös-kään esimerkiksi mitään pesutiloja, ulkoilutilaa tai tapaamistilaa ei ollut.Tarkastuksella kävi ilmi, että poliisilain perusteella säilöön otettujen lisäksi tiloissa säilytetään käytännössä päivittäin myös rikosperusteella kiinniotettuja. Kiinnioton kirjaamislomakkeista ei käynyt ilmi, että he läheskään aina olisivat olleet (myös) päihtyneitä. Sinänsä säilytysajat olivat olleet asiakirjojen perusteella alle vuorokauden.

Otin eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla omasta aloitteestani tutkittavakseni säilytystilojen asianmukaisuuden erityisesti rikoksesta epäiltyjen säilyttämiseen.


Edellä toteamani perusteella lähetän päätökseni tiedoksi Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Pyydän sitä ilmoittamaan, kun nyt puheena olevan tilan käyttö vapautensa menettäneiden säilytykseen lopetetaan.

Vakavia puutteita Jyväskylän poliisiaseman säilytystiloissa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments