Markkinaoikeus määräsi HUS:lle 25 000 euron seuraamusmaksun kilpailuttamisen laiminlyönnistä

31.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – seuraamusmaksu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. KKV on ottanut asian omasta aloitteestaan tutkittavaksi. Saadun selvityksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on jätesäkkituotteita hankkiessaan laiminlyönyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä myös hankintalaki) 1 §:n mukaisen velvollisuutensa kilpailuttaa tuotteet mainitun lain mukaisesti. Kuntayhtymä on tehnyt suorahankintoja ilman hankintalaissa säädettyä perustetta.

***

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään jätesäkkituotteiden hankinnan kilpailuttamatta. Hankintayksikön virhettä ei voida pitää erityisen vähäisenä. Kun otetaan huomioon hankinnan arvo ja hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus katsoo, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee määrätä maksamaan 25 000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments