Kuntayhtymällä ei ollut toimivaltaa ostaa työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita tuottavan yhtiön vähemmistöosuutta

10.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:90 Kunnallisasia – Kuntayhtymän toimiala – Perussopimus – Työterveyshuolto

Kuntayhtymän valtuusto oli päättänyt ostaa kaupungilta työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita tuottavan osakeyhtiön osakkeista 49 prosenttia. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen kuntayhtymän jäsenen A:n valituksesta sillä perusteella, että valtuusto oli ylittänyt toimivaltansa.

Kuntayhtymän korkeimmalle hallinto-oikeuden tekemän valituksen mukaan osakekaupassa oli kysymys kuntayhtymän toimialasijoittamisesta, ja yhtiö oli kirjanpitolaissa tarkoitettu omistusyhteysyritys, joka ei kuulunut konserniin. Lisäksi osakekaupalla toteutettiin kuntayhtymän työnantajana myöntämät työterveyshuoltopalvelut henkilökunnalleen kuntayhtymän perustehtävään liittyvänä ja sitä tukevana palveluna kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 4 ja 5 momentin mukaisesti.

Kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta muun ohessa työterveyshuoltoa. Pykälän 4 momentin mukaan kuntayhtymä voi tuottaa muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja. Pykälän 5 momentin mukaan tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi olla osakkaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja huoneistoja.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kuntayhtymän valtuusto oli päättänyt ostaa vähemmistöosakkuuden osakeyhtiöstä, jonka enemmistöosakkaaksi tulisi alueellinen osuuskauppa. Osakeyhtiö toimi kilpailutilanteessa markkinoilla ja se myi työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita omien osakkaidensa lisäksi myös muille tahoille. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kuntayhtymän valtuuston päätös ostaa osa kysymyksessä olevan osakeyhtiön osakekannasta ei kuulunut kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin, joten päätös oli perussopimuksen vastainen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu.

(jaostoplenum)

KHO 2020:90

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments