Tuomioistuinvirastolta ohjeet sähköisten asiakirjojen toimittamisesta yleisiin tuomioistuimiin

1.7.2020 | Tiedotteet

Tuomioistuinvirasto on julkaissut kaikille yleisille tuomioistuimille ohjeen koskien asiakirjojen sähköisten liittämis- ja nimeämiskäytäntöjen yhtenäistämistä. Asianosaisille on laadittu erillinen ohjeistus, jotta asiakirjat olisivat jo tuomioistuimeen saapuessa tämän ohjeistuksen mukaisia. Yhdenmukaistamalla toimintatapoja voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä.

Ohjeistukset ovat laatineet yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä Asianajajaliiton, AIPA-hanketoimiston ja Tuomioistuinviraston edustajien kanssa. Ne on hyväksytty käräjäoikeuksien laamannien kokouksessa 15.6.2020.

Tuomioistuinviraston ohjeet asianosaisille (avaa liite jäsensivujen tunnuksilla)

Anvisning från Domstolsverket om elektroniska handlingar som tillställas till allmänna domstolarna

Domstolsverket har publicerat en anvisning för alla allmänna domstolar om förenhetligande av handlingars elektroniska bifogande och namngivning. För parterna har upprättats en separat anvisning så att dokumenten skulle följa denna anvisning redan då de kommer in till domstolen. Genom förenhetligandet av arbetsmetoderna kan kundernas, ombudens och domstolarnas dubbelarbete minskas.

Anvisningarna har upprättats av representanter för de allmänna domstolarna och åklagarna i samarbete med representanter för Advokatförbundet, AIPA-projektbyrån och Domstolsverket och godkänts på lagmännens möte 15.6.2020.

Domstolverkets anvisning för parterna (öppna bilaga med medlemssidans ID)

Lisätietoja / Mer information:

Heidi Lindqvist
Erityisasiantuntija, AIPA-tuoteomistaja
Specialsakkunnig, AIPA produktägare

Tuomioistuinvirasto – Domstolsverket
PL/PB 100, 00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket
Silkkitehtaantie 5 C, Vantaa
Silkefabriksvägen 5 C, Vanda
029 56 50561, 050 418 2795
heidi.lindqvist@oikeus.fi