Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta kieltää kuultavaa tai hänen asiamiestään tallentamasta asianosaisen kuulemista

3.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta kieltää kuultavaa tai hänen asiamiestään tallentamasta asianosaisen kuulemista tai viranomaisessa tapahtuvaa neuvottelua. Apulaisoikeuskansleri saattoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon käsityksensä siitä, että viraston antama menettelyohje loukkaa kuultavan sananvapautta ja puolustautumisoikeutta.

Ratkaisun mukaan hallintomenettelyssä on otettava huomioon julkisuutta ja sananvapautta koskevat säännökset, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä kontradiktorisuutta koskeva periaate. Nämä näkökulmat huomioon ottaen ei voitu pitää hyvän hallinnon mukaisena menettelynä sitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi äänittää kuulemistilanteen, mutta kuultavan ja hänen avustajansa olisi tehtävä muistiinpanoja vain manuaalisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli kantelun mukaan antanut menettelytapaohjeen, jonka perusteella se kielsi tapauskohtaisesti asianajajaa tallentamasta päämiestensä edustajien kuulemisia, joita virasto suoritti kilpailulain nojalla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston menettelyohje ei perustunut lakiin

OKV_3_10_2020.pdf

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments