EOA:lta huomautus rikosylikonstaapelille esitutkinnan laittomuuksista

22.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli — poliisilaitoksen menettelyä esitutkinnassa. Hän arvosteli ensinnäkin sitä, että toukokuussa 2017 alkanut esitutkinta oli edelleen kesken. Kantelijan
mukaan hän ei ollut saanut kirjallista vahvistusta rikosilmoituksestaan ennen kuin marraskuussa 2019 ja hän oli tuloksetta 2½ vuoden aikana tiedustellut poliisilta esitutkinnan
vaihetta saamatta vastausta ennen syksyä 2019. Kantelija arvosteli myös sitä, ettei poliisi ollut hänen vanhempiinsa yhteydessä, vaikka häntä oli 16-vuotiaana kuulusteltu asianomistajana vakavassa rikosasiassa. Vielä kantelija arvosteli sitä, ettei häntä ole ohjattu tukipalveluiden piiriin.

– – –

Asiassa on tullut ilmi, että rikosylikonstaapeli A on useissa kohdin toiminut vastoin esitutkintalakia. Hän on suurelta osin vastuussa siitä, että esitutkintaa ei ole toimitettu
ilman aiheetonta viivytystä, kuten olen todennut kohdassa 3.2.1. Kysymyksessä on ollut epäily vakavasta lapseen kohdistuneesta rikoksesta ja asiassa ei lähes kahteen vuoteen tehty mitään. Hän on myös kohdassa 3.2.3 toteamallani tavalla laiminlyönyt varata tuolloin 16-vuotiaan asianomistajan vanhemmille tilaisuuden olla läsnä tämän kuulustelussa 3.5.2017, eikä ole myöskään jälkeenpäin ilmoittanut kuulustelusta heille eikä tehnyt tästä vaadittavia merkintöjä kuulustelupöytäkirjaan. Hän on myös laiminlyönyt ohjata kantelijaa tukipalveluiden piiriin, kuten käy ilmi kohdasta 3.2.4.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan rikosylikonstaapeli A:lle huomautuksen näistä laiminlyönneistä.

Poliisin menettely esitutkinnassa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments