Valittajalla, jonka valitus jätettiin poissaolon vuoksi sillensä hovioikeudessa, oli oikeus hakea ratkaisuun muutosta valittamalla

18.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:47 Muutoksenhaku – Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa

A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn valittajana henkilökohtaisesti uhalla, että valitus hänen poissa ollessaan voidaan jättää sillensä. A:n jäätyä pois pääkäsittelystä hovioikeus oli jättänyt valituksen sillensä. Muutoksenhakemuksessaan Korkeimmalle oikeudelle A katsoi, että hovioikeuden olisi tullut ratkaista valitus kirjallisessa menettelyssä, ja vaati asian palauttamista hovioikeuteen. A:n muutoksenhakemus tutkittiin valituksena.

Ks. KKO:2000:44

Vrt. KKO:2004:22 KKO:2004:94 KKO:2011:30 KKO:2012:22 KKO:2012:49 KKO:2012:76 KKO:2015:15
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments