Tuottamuksen astetta ei ollut mahdollista arvioida pääkäsittelyä toimittamatta

23.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2020:4 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Kirjallinen menettely

Kysymys siitä, voitiinko rikosasia ratkaista kirjallisessa menettelyssä.

A:n esitutkintalausumat liittyvät sen arviointiin, onko A:n menettely ollut törkeän huolimatonta. Asia on siten ollut käräjäoikeudessa näytöltään epäselvä. Tuottamuksen astetta ei ole tässä tilanteessa mahdollista arvioida pääkäsittelyä toimittamatta, joten asian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä ei ole ollut edellytyksiä. Näillä perusteilla asia on palautettava käräjäoikeuteen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments