Oleskelulupaa haettaessa esitetty väärennetty asiakirja ilmensi maahantulosäännösten kiertämistä. Jatkolupa voitiin evätä.

18.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ulkomaalaisasia – Jatko-oleskelulupa – Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle – Maahantulosäännösten kiertäminen – Väärennetty asiakirja 

Uzbekistanin kansalaiselle oli myönnetty ensimmäinen oleskelulupa Suomessa työnteon perusteella. Oleskelulupahakemuksen yhteydessä hän oli esittänyt kotivaltionsa oppilaitoksen todistuksen, jonka mukaan hän oli suorittanut ammattitutkinnon. Jatko-oleskelulupahakemuksen käsittelyn yhdessä Maahanmuuttovirasto oli saanut selvitystä, jonka perusteella se katsoi olevan aihetta epäillä, että esitetty opintotodistus oli väärennetty. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt jatko-oleskelulupahakemuksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentin maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämistä koskeva säännös oli sovellettavissa silloin, kun oleskeluluvan hakija esitti lupaviranomaiselle väärennetyn asiakirjan tarkoituksenaan vaikuttaa oleskelulupahakemuksensa käsittelyyn. Sillä, oliko väärennetyllä asiakirjalla tosiasiallista vaikutusta ja missä määrin oleskeluluvan myöntämiseen, ei ollut ratkaisevaa merkitystä.

Kun valittaja oli esittänyt ensimmäisen työperusteisen oleskelulupahakemuksensa yhteydessä väärennettynä pidettävän opintotodistuksen ammattiosaamisestaan, hänen ilmeisenä tarkoituksenaan oli ollut edistää hakemuksensa hyväksymistä. Näin ollen ensimmäisen oleskeluluvan myöntämisen yleiset edellytykset eivät olleet täyttyneet, jolloin myöskään ne perusteet, joiden perusteella ensimmäinen oleskelulupa myönnettiin eivät olleet enää olemassa. Valittajan jatko-oleskelulupahakemus oli tullut hylätä ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentin ja 54 §:n 1 momentin nojalla.

Ulkomaalaislaki 5 §, 36 § 2 momentti, 54 § 1 momentti sekä 83 § 1 momentti ja 2 momentti

Ks. KHO 2016:31

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/1592444286045.html

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments