Ministerityöryhmä: sovittelun käyttöä vahvistetaan

29.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johtama oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä päätti käynnistää työn, jolla vahvistetaan sovittelun käyttöä. Tavoitteena on vähentää oikeudenkäyntien määrää ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia osallistua omien konfliktiensa ratkaisemiseen. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. Sovittelun käytön vahvistaminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Sovittelujen määrä on ollut viime vuodet kasvussa, ja sovittelua käytetään yhä useammalla yhteiskunnan osa-alueella. Toimijoiden kenttä on kuitenkin hyvin hajanainen, eikä sovittelijoilla ole yhtenäistä ammattiin johtavaa koulutusta.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on parantaa sovittelun laatua, laajentaa sen käyttöalaa ja etsiä ratkaisuja sovittelutyön parempaan koordinointiin. Työryhmä myös arvioi lainsäädännön kehittämistarpeita, digitaalisten ratkaisujen käyttöä sovittelussa sekä sovittelun käytön jatkamista lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä rikoksissa. Sovittelun koordinoinnin osalta työtä tukee Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke. Työryhmän toimikausi päättyy 30. huhtikuuta 2023.

Oikeusministeriö on myös käynnistänyt hankkeen sen selvittämiseksi, olisiko rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelun ohjaus ja valvonta siirrettävissä sosiaali- ja terveysministeriöstä oikeusministeriöön. Hankkeen ohjausryhmä on tilannut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta asiasta selvityksen, joka julkaistaan kesäkuussa. Ohjausryhmä tekee esityksen tarvittavista jatkotoimista 30.11.2020 mennessä.

Ministerityöryhmä: sovittelun käyttöä vahvistetaan

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments