Lastensuojelulaitoksen edustajalla oli muutoksenhakuoikeus lapsen sijoituksen muuttamista koskevaan päätökseen

14.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:49 Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Ammatillinen perhekoti – Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö – Valitusoikeus

Hallinto-oikeus oli jättänyt B:n ja C:n valituksen A:n sijaishuoltopaikan muuttamisesta tutkimatta, koska se oli katsonut, että valittajilla ei yksityisen lastensuojelulaitoksen edustajina ollut oikeutta hakea muutosta sijaishuoltopaikan muuttamista koskevaan viranhaltijan päätökseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden saaman selvityksen mukaan A:n sijaishuolto oli järjestetty perhehoitona ammatillisessa perhekodissa. B:llä ja C:llä oli lastensuojelulain 89 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla lapsen hoidosta ja kasvatuksesta välittömästi ennen päätöksen tekemistä vastanneina ammatillisen perhekodin perhehoitajina ollut oikeus hakea muutosta huostaanoton aikana tehtyyn sijaishuoltopaikan muuttamista koskevaan päätökseen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments