KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen tiedote ilmoitusvelvollisille

15.5.2020 | Tiedotteet

Komissio on julkaissut sivuillaan 7.5.2020 AML-paketin, joka sisältää päivitetyn EU-listauksen korkean riskin kolmansista maista (Delegated Regulation). Paketti sisältää myös komission suunnitelman (Action Plan) ja julkisen kuulemisen (Public Consultation) AML-asioissa.

Tämän tiedotteen lopussa liitteenä delegoitu asetus, jossa on lista, joka edellyttää Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta (444/2017) 3 luvun 13a §:n mukaisia toimia (Euroopan talousalueen ulkopuoliseen korkean riskin valtioon liittyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus).

Tästä linkistä pääset julkaistuun tietopakettiin.

Ja tästä linkistä EU:n korkean riskin maita koskevaan tietoon.

LIITE: 

Delegated Regulation AML package

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anu Jaakkola, Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus 
anu.jaakkola@poliisi.fi | +358 50 376 5483