Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 2019 tulleiden kanteluiden määrä laski

28.5.2020 | Tiedotteet

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2019 vireille yhteensä 508 asiaa, joista 441 oli valvonta-asioita ja 67 palkkioriita-asioita. Kanteluiden määrä laski edellisvuodesta, jolloin asioita tuli vireille 615. Laskua selittänee vuotuinen normaali vaihtelu – kanteluiden määrä on viime vuosina vaihdellut reilun 500 ja reilun 600 kantelun välillä.
 
Tilastot käyvät ilmi tänään julkaistusta vuoden 2019 valvontakertomuksesta.