Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus julkaistu

3.4.2020 | Tiedotteet

Asianajajaliitolla on rahanpesulaissa todettu velvollisuus laatia vuosittain kertomus sen suorittamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimista. Nyt julkaistu raportti on ensimmäinen vuosikertomus vuonna 2019 tehdyistä valvontahavainnoista.

Asianajajaliitolla on velvollisuus valvoa rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista asianajajien osalta. Rahanpesulain velvoitteita koskeva erityinen tarkastus suoritetaan vuosittain noin 80 asianajotoimistossa. Tämän lisäksi noin 50 asianajotoimistossa suoritetaan paikallisosastojen toimesta ns. yleistarkastus, joiden yhteydessä suoritetaan rahanpesulain velvoitteita koskeva valvonta. 

Valvontakertomus on julkaistu nettisivuillamme.