Ennakkopäätös puolustajan tarpeellisista toimenpiteistä syyttäjän haettua jatkokäsittelylupaa syytteen tultua hylätyksi

18.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:31 Puolustaja – Puolustajan palkkio

Käräjäoikeus, joka oli määrännyt asianajaja A:n X:n puolustajaksi, oli hylännyt X:ää koskevan syytteen. Syyttäjä pyysi asiassa lisätutkintaa ja valitti hovioikeuteen. Hovioikeus ei myöntänyt syyttäjälle jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista tarkemmin ilmenevin tavoin osa A:n toimenpiteistä hovioikeudessa katsottiin tarpeellisiksi ja A:lla oli oikeus saada näiltä osin puolustajan palkkio.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments