Oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä jatkoi tasaista kasvuaan

5.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2019 oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Virastoon saapui 2 130 kantelua eli nelisenkymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kanteluita ratkaistiin 1 973 kappaletta. Ratkaistujen kanteluasioiden mediaanikäsittelyaika oli 7,9 viikkoa.

Laillisuusvalvontakäyntejä eri viranomaisiin tehtiin 17. Omia aloitteita tuli vireille 33.

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastettiin osana tuomioistuinten valvontaa 6 332 rangaistustuomiota. Tarkastuksen perusteella laitettiin vireille 81 asiaa. Apulaisoikeuskanslerin päätöksillä kahta käräjätuomaria vastaan nostettiin syytteet.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvontaan liittyviä muita kuin kanteluasioita tuli vireille 738.

Valtioneuvoston valvontaan liittyen virastossa tarkastettiin 1 348 valtioneuvoston yleisistunnossa ja 434 tasavallan presidentin esittelyssä käsiteltyä asiaa.

Tilastot vuodelta 2019

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments