Tilaajavastuulain tiedonsaantioikeus koski myös tilannetta, jossa selvitetään harjoittiko ulkomainen tilaajayhtiö tilaajavastuulain 2 §:ssä tarkoitettua toimintaa

7.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:11 Työsuojeluvalvonta – Tilaajavastuulain soveltamisala – Tilaajan määritelmä – Vastaava ulkomailla toimiva yritys – Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus

Tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdan mukaan tilaajalla tarkoitetaan muun ohella kaupparekisterilain 3 §:ssä tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen tekemään pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen. Sanotun lainkohdan mukaan tilaajalla tarkoitetaan myös vastaavaa ulkomailla toimivaa yritystä. Ulkomaisen yhtiön oikeudellinen muoto (Aktiengesellschaft) vastasi kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua osakeyhtiötä. Näin ollen yhtiötä oli pidettävä tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna tilaajana.

Sen selvittämiseksi, harjoittiko ulkomainen tilaajayhtiö Suomessa tilaajavastuulain 2 §:ssä tarkoitettua toimintaa, aluehallintovirasto oli voinut työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain nojalla velvoittaa yhtiön sakon uhalla toimittamaan luettelon yrityksistä, joiden kanssa yhtiöllä on ollut vuokratyösopimus tai alihankintasopimus Suomessa tehtävästä työstä päätöksessä mainittuna aikana.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments