Helsingin hovioikeuden selvitys käräjäoikeuksien rikostuomiosovelluksesta lähettämättä jääneistä ratkaisuista

20.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö tiedotti 9.9.2019 ja 11.9.2019, että käräjäoikeuksien tuomioista ilmenevien ratkaisutietojen siirtymisessä käräjäoikeuksien rikostuomiosovelluksesta (RITU) täytäntöönpanoviranomaisille on ollut puutteita vuosina 2013 – 2019. Tietojen toimittamatta jättäminen voi aiheuttaa esimerkiksi sen, että tuomio jää panematta täytäntöön. Helsingin hovioikeus on 13.9.2019 toimittanut asiasta selvityspyynnön Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksille.

Saadun selvityksen perusteella vuotta 2019 edeltävältä ajalta ratkaisutietoja oli jäänyt siirtymättä pääasiassa tuomituista uhkasakoista sekä riita- tai hakemusasioissa valtiolle tuomituista korvauksista. Helsingin hovioikeuspiirissä kysymys on ollut muutamista kymmenistä ratkaisuista. Osoittautui, että useassa tapauksessa tietoa käräjäoikeuden ratkaisusta ei tullutkaan välittää eteenpäin.

Uudemmissa ratkaisuissa (kevät 2019) viivästykset ratkaisutietojen siirtymisessä ovat osittain johtuneet siitä, että käräjäoikeuden tuomion perustelut eivät olleet vielä valmistuneet. Hovioikeus on tältä osin kiinnittänyt käräjäoikeuksien huomiota lain säännöksiin siitä, milloin käräjäoikeuden tuomio on oltava asianosaisen saatavana. Käräjäoikeuksien esittämien selvitysten mukaan ratkaisutietojen siirtymisestä täytäntöönpanoviranomaisille on nyt asianmukaisesti huolehdittu. Käräjäoikeudet ovat myös ilmoittaneet ryhtyneensä toimenpiteisiin sisäisen seurantansa parantamiseksi, jotta vastaavankaltaisilta ongelmilta vältyttäisin jatkossa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments