EOA: Korkeimman hallinto-oikeuden twiitti oli liian yleistävä

20.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli korkeimman hallinto-oikeuden 2.11.2018 Twitterissä julkaiseman viestin “Lääkekannabis ei kuulu perustoimeentuloon. #KELA #Fimea #KHO” sisältöä pitäen sitä harhaanjohtavana. Kantelijan mukaan korkein hallinto-oikeus oli twiittiin linkitetyssä 2.11.2018 antamassaan vuosikirjaratkaisussa KHO 2018:148 linjannut ainoastaan sen, ettei lääkekannabista voitu ottaa huomioon perustoimeentulotuessa masennuksesta kärsivän potilaan tapauksessa. Ratkaisu ei kantelijan mukaan koskenut lääkekannabiksen käyttöä kivun hoidossa. Twiitti oli sen vuoksi kantelijan mielestä harhaanjohtava ja omiaan aiheuttamaan vahinkoa vaikeista kivuista kärsivälle vähemmistöryhmälle eli lääkekannabista käyttäville kipupotilaille.
– –  –
On sinänsä ymmärrettävää ja hyväksyttävää, että twiittiä laadittaessa on pyritty nasevaan ja kiinnostavaan ilmaisuun. Tässä tapauksessa ilmaisu on kuitenkin ollut edellä todetuin tavoin mielestäni liian suoraviivainen ja yleistävä.

Korkeimman hallinto-oikeuden selvityksestä ja lausunnosta ilmenee, että nykyisin ratkaisuko-koonpanoon kuulunut tuomari tai asian esittelijä tarkistaa annettuja ratkaisuja koskevien twiittien sisällön. Pidän tätä käytäntöä hyvänä vastaavien tilanteiden välttämiseksi. Sen vuoksi asia ei tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin taholtani.
Käsitykseni mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kuitenkin aihetta pohtia myös sitä, onko ratkaisujen sisältämiä oikeusohjeita ylipäätänsä välttämätöntä yrittää tiivistää twiitteihin vai olisiko ratkaisun aiheen mainitseminen ja linkin välittäminen riittävää. Joka tapauksessa kaikessa viestinnässä on tärkeää korostaa sitä, että vain huolellinen tutustuminen linkistä aukeavaan ratkaisuun tarjoaa lukijalleen kattavan ja täsmällisen tiedon ratkaisun sisällöstä.

Korkeimman hallinto-oikeuden twiitti oli liian yleistävä (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments