Vuoden 2020 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

18.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan useita lakimuutoksia 1.1.2020 alkaen.

Ehdonalaista vapauttamista koskevia säännöksiä tiukennetaan

Rikoksenuusijoiden mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen tiukennetaan. Uudistuksen on tarkoitus lisätä rikosoikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä.

Tiedote 11.4.2019

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksiin tiukennuksia

Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksia koskevaa järjestelmää tiukennetaan. Uudistuksen myötä myös aikuinen, eli rikoksen 21 vuotta täyttäneenä tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan.

Tiedote 21.2.2019

Oikeudenkäynti hallintoasioissa uudistuu

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan ja korvaa nykyisen hallintolainkäyttölain. Valituslupamenettely muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen laajenee nykyisestä.

Tiedote 4.7.2019

Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa

Tuomioistuinten riippumattomuutta lujittava Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa. Virastolle siirtyy suurin osa tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavista keskushallintotehtävistä.

Tiedote 21.2.2019

Yleistiedoksiannot ja julkiset kuulutukset ensisijaisesti viranomaisen verkkosivuille

Yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskeva sääntely uudistuu. Viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulee ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.

Tiedote 5.12.2019

 

Vuoden 2020 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla