Työssä aiheutunut polven tekonivelen sijoiltaanmeno ei ollut työtapaturma, koska terve polvi ei olisi tilanteessa mennyt sijoiltaan

4.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Syy-yhteys – Tekonivel

Polven tekonivelen sijoiltaanmeno ei oikeuttanut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin.

Vakuutusoikeus toteaa, että polven tekonivelen sijoiltaanmenoa vastaava terveen luonnollisen polvinivelen sijoiltaanmeno on vammana harvinainen ja vaatii toteutuakseen suuren vammaenergian. Esitetyn tapaturmakuvauksen perusteella nyt kysymyksessä oleva vammamekanismi ei lääketieteellisen tietämyksen mukaan ole ollut riittävä aiheuttamaan terveeseen polveen venähdystä vaikeampaa vammaa.

Avainsanat