Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1. tammikuuta

5.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Virastolle siirtyy pääosa niistä keskushallintotehtävistä, joita tällä hetkellä hoidetaan oikeusministeriössä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lujittaa tuomioistuinten riippumattomuutta.

Tuomioistuinviraston tehtävänä on huolehtia koko tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta, suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto on itsenäinen keskusvirasto, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tuomioistuinviraston ylintä päätösvaltaa käyttää tuomarienemmistöinen johtokunta. Viraston päivittäisestä johtamisesta vastaa ylijohtaja. Ylijohtajana toimii Riku Jaakkola. Viraston organisaatio muodostuu kolmesta osastosta. Hallinto-osaston johtajana toimii Tiina Kukkonen-Suvivuo, kehitysosaston johtajana Pasi Kumpula ja talousosaston johtajana Raimo Ahola. Tuomioistuinvirastossa työskentelee sen toiminnan alkaessa noin 45 henkilöä.

Tuomioistuinviraston aloituksen valmistelua johtaa viraston tuleva johto. Valmistelussa huolehditaan siitä, että toiminnan alkaessa virasto voi täyttää laissa säädetyt tehtävänsä.

Virasto sijaitsee Vantaan Tikkurilassa.

Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1. tammikuuta

Avainsanat