Onko petoksella verkkokaupasta tilattujen tuotteiden noutamatta jättäminen tehokasta katumista?

23.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:15 Petos – Rikoksen yritys – Tehokas katuminen

B oli tilannut eri verkkokaupoista tuotteita suorittamatta niistä maksua, vaikka tuotteet oli jätetty noutamatta ja ne olivat sittemmin palautuneet lähettäjille. Kysymys siitä, täyttyikö petoksen tunnusmerkistö siitä huolimatta, että tilatut tuotteet olivat palautuneet niiden lähettäjille ja oliko B:n mahdollista vapautua rikosoikeudellisesta vastuusta tehokkaan katumisen nojalla.

Avainsanat