Asianomistajan tulisi esitutkinnan keskeyttämispäätöksen perusteluista saada vastaus siihen, miksi esitutkinta on keskeytetty.

11.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rikoskomisarion huomiota esitutkinnan keskeyttämispäätösten riittävään perustelemiseen.

Aloitettu esitutkinta saadaan tutkinnanjohtajan päätöksellä keskeyttää, jos rikoksesta ei epäillä ketään ja jos asiaan vaikuttavaa selvitystä ei ole saatavissa. Rikoskomisario oli perustellut päätöstään toteamalla, ettei asiassa ollut saatu selvyyttä rikoksesta epäillyn henkilöllisyydestä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asianomistajan tulisi esitutkinnan keskeyttämispäätöksen perusteluista saada vastaus siihen, miksi esitutkinta on keskeytetty. Rikoskomisarion tekemästä päätöksestä ei käynyt ilmi, miksi rikoksen selvittämiseksi tarvittavaa lisäselvitystä ei asiassa ollut saatavissa.

OKV_539_1_2019.pdf

Tiedote: Esitutkinnan keskeyttämispäätöksen perusteleminen

Avainsanat