Salla Vainio Asianajajaliiton koulutusasiantuntijaksi

22.11.2019 | Tiedotteet

Teologian maisteri Salla Vainio on aloittanut Asianajajaliiton koulutusasiantuntijana. Salla on toiminut 10 vuotta opetuksen ja koulutuksen alalla pedagogisten metodien kehittäjänä ja kouluttajana niin kuntasektorilla, kansainvälisellä yksityisellä sektorilla, kuin valtakunnallisen täydennyskoulutuksen tehtävissä. Opetuksen kentällä hänet tunnetaan digimaailman pedagogisten mallien sekä verkkomateriaalien innovoijana, kehittäjänä ja tuottajana. 

Sallaa innostaa ajatus siitä, että pääsee edistämään tulevien ja jo olemassa olevien asianajajien työelämätaitoja laaja-alaisesti, ajasta ja paikasta riippumattomasti ja laadukkaasti. Hän odottaa innolla kohtaamisia ja yhdessä työskentelyä koulutettavien ja Asianajajaliiton verkostojen kanssa. 

Katso yhteystietomme täältä