Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Korkeimman oikeuden asianajajapäivässä 8.11.2019

8.11.2019 | Tiedotteet

Herra presidentti, arvoisat Korkeimman oikeuden edustajat, hyvät kollegat

Esitän Suomen asianajajakunnan puolesta lämpimät kiitokset siitä, että Korkein oikeus järjestää tämän, jo neljännen asianajajapäivänsä. Erityisen iloinen olen siitä, että päivä järjestetään Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuoden aikana. Parhaat kiitokset presidentti Leppäselle niin tänään kuin aiemmin esitetyistä onnitteluista! Ennätyksellinen osanottajamäärä osoittaa sekä päivän ohjelman kiinnostavuuden että vuoropuhelun tarpeellisuuden. Suuret kiitokset päivän valmistelutyöryhmälle! 

Asianajajaliiton puheenjohtajalla on mieluisa velvollisuus osallistua erinäisiin kansainvälisiin kokouksiin. Ulkomaisten kollegojeni kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tiedän, että tuomioistuinten ja asianajajien yhteistyö on Suomessa paljon tiiviimpää ja monipuolisempaa kuin useimmissa maissa. Esimerkiksi tämän kaltaista asianajajapäivää ei monikaan ylin tuomioistuin järjestä – eikä edes koe voivansa järjestää. 

Yhteistyö tapahtuu oikeudenhoidon asiakkaiden, eli ihmisten ja yritysten parhaaksi. Kun – presidentti Leppäsen termein – oikeudenkäynnin ammattilaiset, eli tuomarit, asianajajat ja syyttäjät, kehittävät yhteisiä toimintatapoja, nopeutuvat prosessit, kustannuksia säästyy ja oikeusvarmuus paranee. 

Olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että oikeudenhoidossamme on kaksi erityistä huomiota kaipaavaa ongelmaa: oikeudenkäyntien kesto ja oikeudenkäyntien kustannukset. Tämä on vuodesta toiseen todettu myös World Justice Projectin julkaisemassa Rule of Law -indeksissa, jossa Suomi muilta osin on sijoittunut erinomaisesti. Itse näen, että nämä ongelmat koskevat sekä riita- että rikosasioita, usein varsin pieniäkin asioita. 

Jaan presidentti Leppäsen kanssa myös sen käsityksen, että juttujen nykyistä paremmalla valmistelulla saataisiin aikaan suuri parannus. Epäilemättä terävöittämisen tarve koskee erityisesti laajoja rikosasioita, mutta kyllä parantamisen varaa on riitajutuissakin. Tämä koskee sekä käräjä- että hovioikeuksia ja vaikuttaa tietenkin myös siihen, millaisina asiat Korkeimpaan oikeuteen päätyvät. Valmistelusta vastaa tuomari, ja tuomarin tulee aktiivisella prosessinjohdolla huolehtia siitä, että tarpeetonta todistelua tai muuta juttua paisuttavaa ei esitetä. Mutta totta kai myös asianajajien ja syyttäjien tulee huolehtia omasta tontistaan – siksi tämän kaltaisia yhteisiä koulutustilaisuuksia tarvitaan lisää kaikkien oikeusasteiden osalta. Toivon myös, että AIPA lopultakin saadaan täysimittaiseen käyttöön, mikä osaltaan tehostaa prosessaamista. 

Presidentti Leppänen ja minä olemme – televisiohaastattelussakin – olleet hiukan eri mieltä siitä, millaisia keinoja oikeudenkäyntien kustannusten hillitsemiseen on perusteltua käyttää. Tavoitteesta olemme kuitenkin täysin samaa mieltä: myös keskituloisilla ihmisillä ja pk-yrityksillä tulee olla mahdollisuus saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi tai puolustautua rikosasiassa. Samaan on Asianajajaliitto kiinnittänyt huomiota Oikeusvaltio 2025 -ohjelmassaan jo muutama vuosi sitten. Minunkin mielestäni on hyvä, että kulukehitystä oikeusministeriön toimeksiannosta selvitetään. Asianajajat osallistuvat mielellään erilaisten toimien valmisteluun ja suunnitteluun. 

Palaan vielä lopuksi oikeusvaltion isoon kuvaan. Asianajajaliiton juhlavuoden teema on sama kuin liiton missio: Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Vaikka meillä Suomessa oikeudenhoidon riippumattomuus on käytännössä hyvällä tolalla, olisi oikeusvaltion perustuksia paikallaan vahvistaa nyt, hyvinä aikoina. Asianajajaliitto on esittänyt, että perustuslakiin lisättäisiin säännökset asianajajalaitoksesta ja Asianajajaliiton riippumattomasta asemasta: Perustuslaissa säädetään jo nyt syyttäjistä ja syyttäjälaitoksesta. Oikeudenkäynnin osapuolten tasavertaisuus sekä ihmisten ja yritysten oikeusturva edellyttää, että sama koskee asianajajia. Samoin olisi paikallaan säätää perustuslaissa korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenten lukumäärästä ja eroamisiästä. 

Toivotan kaikille antoisaa Korkeimman oikeuden asianajajapäivää!