VaaHO: Se, että velkajärjestelyä hakevan vähimmäiskertymä todetaan negatiiviseksi, ei osoita, että velallisella ei olisi lainkaan maksuvaraa

2.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2019:3 Yksityishenkilön velkajärjestely – Omistusasunto – Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä – Maksuvara – Maksuohjelman kesto

 
Kysymys siitä, mikä on asunnon omistavan velallisen maksuvelvollisuuden määrä tilanteessa, jossa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 32 §:n mukaisen tavallisten velkojen vähimmäiskertymän määrä on negatiivinen ja jossa velallisella maksuohjelman mukaan on maksuvaraa. Lisäksi kysymys maksuohjelman kestosta.
 

Avainsanat