Osakekirjat voitiin kuolettaa, vaikka ne selvityksen mukaan olivat todennäköisesti tietyn tahon hallussa ulkomailla.

15.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:87 Asiakirja – Asiakirjan kuolettaminen

Ulosmitattuja osakkeita koskevat osakekirjat julistettiin ulosottomiehen hakemuksesta kuoletetuiksi, kun ulosottomies ei ollut saanut niitä ulosoton keinoin haltuunsa eikä niitä ollut kuolettamisasiassa julkaistun kuulutuksen johdosta esitetty alkuperäisinä käräjäoikeudelle. Osakekirjojen kuolettamista ei näissä olosuhteissa estänyt se, että ne asiassa esitetyn selvityksen mukaan todennäköisesti olivat nimetyn tahon hallussa ulkomailla.

Avainsanat