Laki ei sisällä säännöstä, joka määrittelisi yhteishuoltajuustilanteessa sen, kummalle lapsen edunvalvojalle lapselle kuuluva etuus maksetaan

1.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Vammaistuki – Toimivalta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia kummalle lapsen edunvalvojana toimivalle huoltajalle lapselle myönnetty vammaistuki maksetaan.
 
 
 

Avainsanat