KKO palautti asfalttikartelliin liittyvän vahingonkorvausasian hovioikeuteen saatuaan ennakkoratkaisun EU-tuomioistuimelta

22.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:90 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus Vahingonkorvaus

A Oy oli ollut osallisena kartellissa, jonka johdosta kaupunki oli maksanut ylihintaa asfaltointitöistä. A Oy oli purettu vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä, jonka yhteydessä yhtiön liiketoiminta oli siirtynyt yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle V Oy:lle. V Oy oli jatkanut A Oy:n liiketoimintaa.

V Oy:n katsottiin olevan vastuussa vahingosta, jonka A Oy oli aiheuttanut kaupungille kielletyllä kilpailua rajoittavalla menettelyllään.

“yhtiön purkamista ja siihen liittyvää julkista haastetta koskevat kansalliset menettelysäännökset eivät voi rajoittaa tai poistaa SEUT 101 artiklaan perustuvaa kilpailuoikeudellista vahingonkorvausvastuuta”
 
 
 

Avainsanat