Hovioikeuden presidentti saattoi oikeuskanslerin tietoon poliisin pyrkineen valitsemaan sopivan pakkokeinotuomarin jutulleen

23.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eilen uutisoidun käräjätuomarin salikäyttäytymistä koskevan asian yhteydessä ilmeni erään poliisin tutkinnanjohtajan ilmoittamana, että

“tutkinnanjohtajat pyrkivät välttämään NN:n istuntoihin joutumista ja siirtävät pakkokeinoistuntojaan muiden käräjäoikeuksien käsiteltäviksi tai mahdollisuuksien mukaan seuraavalle viikolle, jos he tietävät, että NN on päivystävä pakkokeinotuomari. Vastaavasti avustajat pyrkivät saamaan vangitsemisasioiden uudelleenkäsittelyn nimenomaan NN:n päivystysviikolle, koska he tietävät, että NN:n päivystysviikolla vapaaksi pääseminen on paremmin mahdollista.”

Arvioituaan käräjätuomarin menettelytavoista kerrottua, Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä kirjoittaa:

“Saatan valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon sen, mitä tutkinnanjohtajan kirjeessä on kerrottu pyrkimyksistä välttää pakkokeinoasian joutumista yksittäisen käräjätuomarin käsiteltäväksi.”

 

Avainsanat