Tuomioistuin tutkii viran puolesta onko velkoja hakenut maksuohjelman raukeamista ilman aiheetonta viivytystä

1.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:9 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman raukeaminen

Velallinen oli hovioikeudessa vedonnut uutena seikkana siihen, että velkoja ei ollut hakenut maksuohjelman raukeamista ilman aiheetonta viivytystä. Kysymys siitä, oliko tämä seikka tutkittava viran puolesta.

Koska B:n vetoama seikka on tutkittava jo viran puolesta, B saa vedota kyseiseen seikkaan hovioikeudessa oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n estämättä.

Avainsanat