Korkeimmasta hallinto-oikeudesta tulee valituslupatuomioistuin

19.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi.Samaan aikaan astuu voimaan laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.

– Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan jatkossakaan ole yksinomaan prejudikaattituomioistuin, KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi painottaa.

Hän korostaa, että muutoksenhakija saa edelleen kaikissa tapauksissa juttunsa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. Kuusiniemi puhui asiasta Helsingissä järjestetyillä hallintotuomioistuinten ylituomaripäivillä.

Kuusiniemi: Suomi ei tarvitse perustuslakituomioistuinta

Oikeusturva Suomessa toteutuu Kuusiniemen mukaan parhaiten niin, että osaavat ja asiantuntevat hallintotuomioistuimemme vastaavat oikeussuojan toteutumisesta kaikissa niiden ratkaistaviksi saatetuissa asioissa.

Korkein hallinto-oikeus puolestaan antaa nykyistä nopeammin entistä selkeämmin perusteltuja ratkaisuja tilanteissa, joissa valitusluvan edellytykset täyttyvät. Kuusiniemen mukaan Suomi ei tarvitse julkisuudessakin keskustelua herättänyttä perustuslakituomioistuinta.

– Nähdäkseni poliittisten kysymysten juridisoiminen ja oikeudellisten kysymysten politisoiminen ei palvele oikeusvaltion eikä suomalaisen yhteiskunnan etua, presidentti Kuusiniemi painottaa.

Julkisessa keskustelussa unohtuu usein kokonaan tuomioistuinten rooli perustuslain mukaisuuden jälkivalvonnassa. Meillä kaikki tuomioistuimet ovat perustuslakituomioistuimia, koska niiden velvollisuutena on jättää soveltamatta perustuslain kanssa ilmeisessä ristiriidassa olevaa lakia.

Avainsanat