KKO: Kipuoireyhtymä todennäköisessä syy-yhteydessä vuonna 1991 sattuneeseen työtapaturmaan

23.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:82 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmi käyvin perustein A:n vasemman alaraajan diagnostiset kriteerit täyttävän CRPS I -kipuoireyhtymän katsottiin olevan todennäköisessä syy-yhteydessä hänelle 28.10.1991 sattuneeseen työtapaturmaan ja sen johdosta annettuun hoitoon. Ks. KKO:2010:65 KKO:2012:97 KKO:2014:15

Avainsanat