Käyttövastike ei ollut ylittänyt asumisoikeuslain mukaista käyttövastikkeen enimmäistasoa

9.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2019:6 Asumisoikeus – Käyttövastikkeen enimmäistaso

Kysymys asumisoikeuslain 16 §:n 4 momentin mukaisen asumisoikeushuoneiston käyttövastikkeen enimmäistason määrittelystä sekä siitä, oliko kantajalta peritty käyttövastike ylittänyt tämän tason. Kysymys myös käyttövastikkeen enimmäistason vahvistamista koskevien vaatimusten tutkimisesta.

Avainsanat