Syyteasia palautettiin kun kirjallisen menettelyn käytölle ei ollut ollut edellytyksiä ja käräjäoikeudessa oli tapahtunut menettelyvirhe

27.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:71 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Kirjallinen menettely

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen kirjallisessa menettelyssä viittaamalla vastaajan esitutkintakertomukseen, johon asianosaiset eivät olleet vedonneet. Syyttäjän valituksen johdosta hovioikeus totesi, että asian käsittelylle kirjallisessa menettelyssä ei ollut ollut edellytyksiä eikä käräjäoikeus olisi saanut ottaa oikeudenkäyntiaineistona huomioon esitutkintakertomusta. Hovioikeus katsoi kuitenkin, että asiassa ei ollut tapahtunut sellaista oikeudenkäyntivirhettä, jonka takia asia pitäisi palauttaa käräjäoikeuteen.

Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeus ei olisi saanut käyttää tuomion perusteena vastaajan esitutkintakertomusta eikä asian käsittelyyn kirjallisessa menettelyssä ollut ollut edellytyksiä. Asia palautettiin käräjäoikeuteen.

Avainsanat