Suomen Asianajajaliiton 100-vuotispääjuhla: 100 oikeusvaikuttajaa sai Asianajajaliiton tunnustuksen

23.8.2019 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliitto on nimennyt juhlavuotensa kunniaksi asianajajien joukosta 100 oikeusvaikuttajaa viidessä eri kategoriassa. Kategorioiden parhaat huomioitiin 23.8.2019 liiton pääjuhlassa Finlandia-talossa, ja koko vaikuttajalista löytyy osoitteesta www.asianajajaliitto.fi/100oikeusvaikuttajaa.

Asianajaja on oikeusvaikuttaja. Asianajajaliitto on halunnut juhlavuonnaan tuoda esiin asianajajien tekemää tärkeää, usein julkisuudelta piiloon jäävää oikeuspoliittista työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan eteen nimeämällä 100 oikeusvaikuttajaa. Nimeämistä edelsi keväällä 2019 liiton viestintäkampanja, jossa kaikki halukkaat saivat ehdottaa perusteluineen oikeusvaikuttajia eri kategorioihin, ja asianajajista koostuva 100 oikeusvaikuttajaa -lautakunta teki lopullisen valinnan.

Asianajajaliitto nimesi 100 oikeusvaikuttajaa seuraavissa kategorioissa:

  • Pro bono: Kuka asianajaja on hyödyntänyt omaa ammattitaitoaan myös yhteisen hyvän edistämisessä?
  • Luottamushenkilö: Kuka asianajajista tekee aktiivista vaikuttamistyötä liiton toiminnan kehittämiseksi?
  • Oikeuspoliittinen vaikuttaja: Kuka vaikuttaa viemällä oikeusvaltiota eteenpäin?
  • Uudistaja: Kuka asianajaja uskaltaa tehdä tulevaisuutta jo tänään?
  • Nuori asianajaja: Kuka nuori asianajaja vie raikkaasti eteenpäin alan tärkeitä arvoja?

Kategorioiden parhaat huomioitiin kukilla ja kunniakirjalla Suomen Asianajajaliiton 100-vuotispääjuhlassa. Huomionosoituksen juhlassa saivat Hanna Räihä-Mäntyharju (Luottamushenkilö), Hanna-Maria Seppä (Nuori asianajaja), Markku Fredman (Oikeuspoliittinen vaikuttaja), Hanna-Mari Manninen ja Salla Tuominen (Pro bono) sekä Niko Jakobsson ja Matti Pulkamo (Uudistaja). Kunniakirjan saavat lisäksi kaikki listalla nimetyt henkilöt.

Lisätietoja:

Tero Puha, 100 oikeusvaikuttajaa -lautakunnan pj, Asianajajaliiton valtuuskunnan pj, tero.puha@pt-law.fi, p. 040 0701169.
Sari Krappe, Asianajajaliiton viestintäjohtaja, sari.krappe@asianajajaliitto.fi, p. 040 562 0040.