Lausunto raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta HE-luonnoksesta

13.8.2019 | Lausunnot

Dnro 21/2019
 
Lausuntopyyntönne: VM082:00/2019, 19.6.2019
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI RAPORTOITAVIA RAJATYLITTÄVIÄ JÄRJESTELYJÄ KOSKEVASTA SÄÄNTELYSTÄ VEROTUKSEN ALALLA
 
Suomen Asianajajaliitolle (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on varattu mahdollisuus esittää lausuntonsa otsikkoasiassa. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta (jäljempänä ”Esitysluonnos”) ja esittää lausuntonaan seuraavaa:
 

Yhteenveto

Asianajajaliitto katsoo, että Esitysluonnos ei valitettavasti sellaisenaan voi edetä jatkokäsittelyyn. Esitysluonnoksessa on ilmeisen puutteellisesti esitetty, mitä asianajajista annetun lain (496/1958; jäljempänä AAL) mukainen asianajajien salassapito- ja vaitiolovelvollisuus tarkoittaa ja miten se tulisi huomioida esitettävässä uudessa laissa. 
 
Asianajajaliitto katsoo, että tarvittaessa Esitysluonnoksesta olisi pyydettävä korkeimpien tuomioistuimien eli korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden (jäljempänä KHO) lausunnot erityisesti asianajajien salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden kannalta.
 

Alla lausunto kokonaisuudessaan:

21-2019-VM082.00-2019-Raportoitavia-järjestelyjä-koskeva-HE-luonnos-ann.-13.8.2019