KHO palautti menetetyn määräajan kun oikaisupäätöstä ei oltu lähetetty ilmoitettuun prosessiosoitteeseen

19.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:96 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Prosessiosoite – Tuloverotus

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli tehnyt oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle A ry:n uudelleen toimitetusta verotuksesta. A ry oli ensin vastineissaan ilmoittanut verotuksen oikaisulautakunnalle yhteyshenkilöksi oman työntekijänsä ja osoitteeksi yhdistyksen osoitteen. Sittemmin A ry ilmoitti yhteyshenkilöksi B:n ja prosessiosoitteeksi tämän työpaikan, verokonsultointia harjoittavan C Oy:n osoitteen. Viimeisessä kirjelmässään A ry oli vielä erikseen pyytänyt, että mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja päätökset lähetetään B:lle hänen työpaikkansa osoitteeseen. Verotuksen oikaisulautakunnan päätös oli kuitenkin lähetetty yhdistyksen osoitteeseen. Yhdistys sai päätöksen tiedokseen valitusajan umpeuduttua.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Verohallinto oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut lähettänyt verotuksen oikaisulautakunnan päätöstä yhdistyksen ilmoittamaan prosessiosoitteeseen, ja hyväksyi A ry:n menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen.

Avainsanat