Valvontalautakuntaan asianajajakunnan ulkopuolisia jäseniä

1.7.2019 | Tiedotteet

Valtioneuvosto nimitti 27.6. valvontalautakuntaan asianajajakunnan ulkopuolisia jäseniä. Jäseneksi nimitettiin hovioikeudenneuvos Rita Melartin ja varajäseneksi käräjätuomari Ilkka Ylönen toimikaudeksi 1.8.2019–31.7.2022 sekä jäseneksi varatuomari Jannika Enegren ja varajäseneksi oikeustieteen tohtori, dosentti Mika Launiala toimikaudeksi 1.1.2020–31.12.2022.

Valvontalautakunnassa on 12 jäsentä. Heistä 7 on asianajajia, 2 luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja 3 alan ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat taustaltaan joko tuomareita tai yliopistoprofessoreja.

valvontalautakunta.fi