Uusi ohje julkaistu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi

10.7.2019 | Tiedotteet

FATF (Financial Action Task Force) julkaisi kesäkuussa 2019 ohjeen lainopillisten palveluiden tarjoajille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi (Guidance for a risk-based approach). Se sisältää esimerkkejä lainopillisiin palveluihin liittyvistä riskitekijöistä, riskien hallinnasta sekä asiakkaiden tuntemismenettelyistä (yksinkertaistettu, normaali ja tehostettu tunteminen).

Asianajajalla tulee olla toimintansa luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja minimoimiseksi (riskiperusteinen toiminta). Riskiperusteisen toiminnan perustana on asianajajan oma arvio toimeksiantoihinsa ja asiakassuhteisiinsa liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Riskejä arvioitaessa tulee ottaa huomioon asiakkaisiin, maihin tai maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimiin sekä jakelukanaviin ja teknologian kehitykseen liittyvät riskit.

Asianajajan on voitava osoittaa Asianajajaliitolle, että hänellä on omaan toimintaansa soveltuvat riskiperusteiset menettelyt asiakkaidensa tuntemiseksi sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallitsemiseksi. Menettelyjen riittävyys arvioidaan vuosittaisten toimisto- ja rahanpesulain velvoitteita koskevien tarkastusten yhteydessä.

Tutustu tuoreeseen ohjeeseen sekä rahanpesun estämiseen liittyvään muuhun ohjeistukseen tarkemmin liiton jäsensivulta (= Asianajajalle-sivusto. Huom! Vaatii kirjautumisen).