Hakemusasian peruuttaminen johti vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuteen

16.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:63 Oikeudenkäyntikulut – Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen

Edunvalvojan määräämistä heikentyneen terveydentilan perusteella koskevan asian käsittely oli jäänyt sillensä sen vuoksi, että hakemus oli peruutettu sen jälkeen kun edunvalvontaan haetun antama edunvalvontavaltuutus oli vahvistettu. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla asiassa ei ollut erityistä syytä poiketa pääsäännöstä, jonka mukaan hakemuksensa peruuttanut hakija on velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut asiassa.

 

Avainsanat