Valvontalautakuntaan tulleiden kanteluiden määrä ennallaan

31.5.2019 | Tiedotteet

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2018 vireille yhteensä 615 asiaa, joista 512 oli valvonta-asioita ja 103 palkkioriita-asioita. Kanteluiden määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2017, jolloin asioita tuli vireille 608. 
 
Valvontalautakunta ratkaisi vuoden aikana 526 valvonta-asiaa. Niistä 31 prosenttia johti seuraamukseen. 63 prosenttia ei johtanut seuraamukseen ja 6 prosenttia kanteluista ei tutkittu. Valtaosa seuraamuksista on huomautuksia ja varoituksia. Palkkioriita-asioita ratkaistiin 113, joista 10 prosentissa palkkiota suositettiin alennettavaksi.
 
Kaksi asianajajaa erotettiin Asianajajaliitosta. Lisäksi valvontalautakunta esitti oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle neljän luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta peruutti näistä yhden luvan.
 
Valvonta- ja palkkioriita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 7,5 kuukautta.
 
Valvontalautakunnan valvonnan piirissä olevien lakimiesten joukko on kasvanut viime vuosien aikana. Valvonnan piiriin kuuluu noin 2 600 asianajajaa ja asianajotoimistoissa työskentelevää lakimiestä sekä noin 200 julkista oikeusavustajaa. Lisäksi vuoden 2013 alusta lähtien valvontalautakunta on valvonut myös luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa. Näitä niin kutsuttuja lupalakimiehiä on noin 1 600. 
 
Tilastot käyvät ilmi vuoden 2018 valvontakertomuksesta, joka on luettavissa valvontalautakunnan nettisivuilla.
 
Liite:
 
Lisätietoa:
Valvontajohtaja Pia Kauppinen, valvontalautakunta, puh. 040 768 7656
 
 
Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.