Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla

27.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennalta ilmoittamattomassa tarkastuksessa 23.-24.10.2018 Loikalan kartanon erityislastensuojeluyksikköön havaittiin lukuisia vakavia ongelmia kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kohtelussa ja rajoitustoimenpiteitä koskevassa päätöksenteossa.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin piti Pro Manors Oy:n omistaman laitoksen käytössä olevia lasten itsemääräämisoikeutta rajoittavia sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä sosiaalisten suhteiden katkaisemiseksi lakiin perustumattomina, mielivaltaisina ja lapsia alistavina. 

AOA kiinnitti laitoksen vakavaa huomiota myös siihen, että rajoitustoimenpiteet edellyttävät aina erillistä päätöksentekoa ja laissa säädettyjen edellytysten täyttymisen yksilöllistä arviointia. Sijaishuoltopaikan on varmistettava, että laissa tarkoitetut edellytykset rajoitustoimenpiteelle toteutuvat jokaisen käytetyn rajoitustoimenpiteen kohdalla. Rajoitustoimenpiteitä ei saa koskaan käyttää rangaistuksina.

Tarkastuspöytäkirja 5377/2018

Tiedote: Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla

Avainsanat