KKO:n lausunto henkilötodistelun vastaanottamista kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa koskevasta arviomuistiosta

21.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

4. Korkein oikeus suhtautuu siten myönteisesti siihen, ettei henkilötodistelua tarpeettomasti oteta uudelleen vastaan muutoksenhakuasteessa vaan pyritään hyödyntämään teknisiä keinoja. Kuten arviomuistiossa on esitetty, on kuitenkin edelleen tarpeen säilyttää mahdollisuus kertomuksen täydentämiseen ja lisäkysymysten esittämiseen hovioikeudessakin, jos siihen on perusteltu syy.
– – –
Korkein oikeus katsoo, että uudistuksen tulisi koskea todistelun vastaanottamista myös Korkeimmassa oikeudessa.
– – –
Korkein oikeus pitää kuitenkin kannatettavana ja tärkeänä, että henkilötodistelun vastaanottamista koskeva uudistus otetaan ripeästi jatkovalmisteluun.